top of page
Hydrogen NanoBubble

Hydrogen NanoBubble

Bước đột phá công nghệ của NNB đã dẫn đến sự ra đời của loại nước Nano bọc hơn 200 triệu bong bóng Hydrogen/1ml đáp ứng nhu cầu Hydrogen/ngày, đồng thời giữ hàm lượng Hydrogen tồn tại trong nước ít nhất 6 tháng đến 1 năm ở điều kiện thường – điều mà tất cả các loại nước

Hydrogen trên thế giới không thể làm được.Hydrogen NanoBubble – Loại nước uống duy nhất tổ hợp công dụng sắc đẹp và sức khỏe.

    bottom of page