120/80 SYMBIOSAL được phát triển thông qua rất nhiều thí nghiệm bằng cách xem xét Cl- ion làm tăng huyết áp lần đầu tiên. Nó kết hợp một ion của muối và chitosan để cản trở sự hấp thụ clo trong mạch máu.
 

Symbiosal

14₫Giá